NOW (werkgevers)

Alles over de NOW 2.0 voor werkgevers

Het kabinet wil zoveel mogelijk banen en inkomens van de werkenden beschermen. Daarom hebben zij het economisch noodpakket, met daarin de loonkostenregeling NOW, verlengd in de vorm van NOW 2.0.

Indien u als werkgever wilt deelnemen aan de NOW 2.0, dan heeft u de inspanningsverplichting om uw werknemers te stimuleren zich te laten bij- en/of omscholen. Hiermee krijgen uw medewerkers namelijk de mogelijkheid om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Om deze inspanningsverplichting te borgen, legt u als werkgever bij de aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring af waarin u uw commitment hierin toezegt. Naar verwachting kunt u vanaf begin augustus de NOW 2.0 bij het UWV aanvragen. Kijk hier voor meer informatie over deze regeling.

NL LEERT DOOR

Om u als werkgever, maar ook de werknemers daarbij te helpen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor het crisisprogramma NL LEERT DOOR. Met dit initiatief ondersteunen ze alle werknemers die hun werk, als gevolg van de coronacrisis, dreigen te verliezen of al verloren hebben en dus de overstap naar ander kansrijk werk moeten maken.

In het kader van dit cirsisprogramma kunnen werkenden en werkzoekenden vanaf begin augustus kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Over het algemeen geldt dat het voor een ieder goed is om na te denken over de toekomst van zijn of haar loopbaan. Echter in tijden van crisis geldt dat eigenlijk nog meer, want veel mensen zullen de komende maanden ander werk moeten gaan doen. Wie zich daar nu al op voorbereidt, kan sneller een overstap maken als dat nodig is.

Iedereen tot de pensioengerechtigde leeftijd die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt komt in aanmerking voor een dergelijk ontwikkeladvies bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur.

Seesing Flex & NOW 2.0

Als extra dienstverlening willen wij u graag ondersteunen bij de invulling hiervan. Om uw medewerkers verder te helpen bieden wij hen (kosteloze) ontwikkeladviezen. Dit doen wij middels een resultaatgerichte kortdurende begeleiding die bestaat uit praktische ontwikkeladviezen, met een focus op actuele mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Onze partner 2Work heeft enkel ervaren en gekwalificeerde Noloc adviseurs in dienst die de regionale arbeidsmarkt op hun duimpje kennen en medewerkers gericht ondersteunen richting nieuwe kansen op de arbeidsmarkt.