Re-integratie (werknemers)

Re-integratiebegeleiding voor werknemers

Na een periode van langdurig ziek zijn, lijkt de stap richting werk ver weg. Soms past de huidige werkomgeving niet meer bij jou of is re-integratie in de huidige baan niet meer mogelijk.

Zit jij in deze situatie en heb je daar ondersteuning bij nodig? Met de juiste coaching en begeleiding is het mogelijk om passend werk te vinden en met plezier aan het werk te gaan. Onze partner 2Work werkt samen met jouw als werknemer en jouw werkgever aan re-integratie.

Wat is re-integratie 1e en 2e spoor?

Als werkhervatting binnen de eigen organisatie (1e spoor) niet meer mogelijk is, kan re-integratie 2e spoor een oplossing zijn. Door de Wet Verbetering Poortwachter is de werkgever verplicht een werknemer extern te re-integreren. Met re-integratie 2e spoor begeleidt 2Work jou als werknemer bij het vinden van een andere baan buiten de organisatie. Belangrijk is dat jij weer perspectief hebt en jouw werkgever voldoet aan de wettelijke verplichtingen.